Nijdamstra Stichting

De familievereniging van de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Wynia, Wijnja, Wienia,  Vleer en andere nazaten van Willem Willems de Oude (ca.1552-1634).

Op deze website kunt u informatie vinden over onze familievereniging. 

De website is in ontwikkeling en zal de komende periode verder gevuld worden.